Overføre innhold ved hjelp av Mac Finder

Du kan overføre innhold direkte ved å dra og slippe det fra Finder. Innhold som er kopibeskyttet, kan ikke overføres.

 1. Koble Walkman til en datamaskin som kjører, via USB.

 2. Velg [WALKMAN] på sidepanelet i Finder.

  Du kan også overføre innhold til et microSD-kort.

  Velg mappen med navnet på microSD-kortet i stedet for [WALKMAN].

 3. Åpne [MUSIC]-mappen i [WALKMAN].
 4. Dra og slipp filer eller mapper () til mappen [MUSIC] () i [WALKMAN].

  Bekreft at overføringen er fullført. Koble din Walkman fra datamaskinen.

Hint

 • Du kan legge til omslagsbilder for album manuelt, slik at bildet vises på Walkman-skjermen. Gi først bildefilen samme navn som mappen for albumet. (Ikke endre filetternavnet for bildefilen på dette tidspunktet.) Legg deretter til bildefilen i mappen for albumet.
  Walkman viser følgende filer for omslagsbilder.
  • Grunnlinje-JPEG
  • Ikke-sammenflettet PNG
  • Maksimal størrelse: 4096 × 4096

Merknad

 • Ta følgende forholdsregler. Hvis ikke, kan det hende at Walkman ikke vil kunne spille av filene.

  • Ikke endre navnet på rotmappene (f.eks [MUSIC]).
  • Ikke overfør filer til andre mapper enn [MUSIC].
  • Ikke koble fra USB-kabelen under dataoverføring.
  • Ikke formater minnet på Walkman på datamaskinen.
 • Walkman viser kanskje ikke musikkinformasjon for innhold riktig avhengig av språkinnstillingen på Walkman.
 • Overført innhold er begrenset til kun privat bruk. Bruk av innhold til andre formål krever tillatelse fra rettighetshaverne.

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.

Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.