Bruk denne håndboken hvis det oppstår problemer, eller du trenger å finne ut hvordan du skal bruke WALKMAN®.


I enkelte land/områder kan Walkman ha en annen farge enn de som er vist ovenfor.


Denne "Hjelpeveiledning" inneholder informasjon om den siste versjonen av Walkman-systemprogramvaren.
Oppdater systemprogramvaren til siste versjon for å bruke de nyeste funksjonene.


Funksjoner lagt til i ver. 1.1.0

aptX HD har blitt lagt til den kompatible Bluetooth-kodeksen.


Funksjoner lagt til i ver. 2.00

Bluetooth Receiver-funksjonen har blitt lagt til.

Vinyl Processor har blitt lagt til lydkvalitetsinnstillingene.

Digital Peak Meter har blitt lagt til oppsettsalternativene for avspillingsskjermen.

En funksjon for å legge til omslagsbilder for album manuelt har blitt lagt til.

[Edit Playlist Name] har blitt lagt til i popup-menyen på bibliotekskjermen.

[Text Input] har blitt lagt til i [Device Settings]-menyen under [Basic Settings].Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.

Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.