Importere innhold fra Walkman til Music Center for PC

 1. Bruk en datamaskin der Music Center for PC er installert.
 2. Start Music Center for PC.
 3. Koble din Walkman til datamaskinen via USB.

 4. Klikk nederst til venstre i Music Center for PC for å åpne listen over innholdet på Walkman.

  Importere innhold fra microSD-kortet i Walkman:
  Velg microSD-kortet fra menyen for valg av enhet. Menyen for valg av enheten er plassert over listen over innholdet på Walkman.

 5. Fra listen over innholdet på Walkman, velger du innholdet du vil importere til Music Center for PC.
 6. Klikk i Music Center for PC.

For detaljer om fremgangsmåten, kan du se [How to use] på Music Center for PC webområdet for kundestøtte. (http://www.sony.net/smc4pc/)

Merknad

 • Ikke koble fra USB-kabelen under dataoverføring. Ellers kan dataene bli skadet.
 • Importert innhold er begrenset til kun privat bruk. Bruk av innhold til andre formål krever tillatelse fra rettighetshaverne.

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.

Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.