Datamaskinen gjenkjenner ikke microSD-kortet i Walkman.

Koble Walkman fra datamaskinen og prøv følgende.

Datamaskinen vil ikke gjenkjenne microSD-kortet i følgende tilfeller.

  • microSD-kortet er ikke satt ordentlig inn.
  • Du satte inn microSDkort etter at du har koblet Walkman til datamaskinen.
  1. Velg [Mount/Unmount SD Card] på Walkman.

    Trykk på menyelementene i den angitte rekkefølgen.

    ( – [Settings] – [Device Settings] ([Basic Settings]) – [Mount/Unmount SD Card].)

  2. Ta ut microSD-kortet fra Walkman. Deretter, sett inn microSD-kortet igjen godt og sikkert.

  3. Koble Walkman til datamaskinen.

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.

Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.