Kontrollere innholdet av pakken

  • Walkman (1)
  • USB-kabel (1)
  • Oppstartsveiledning
  • Instruction Manual

Merknad

  • Hodetelefoner og microSD-kort følger ikke med Walkman.

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.

Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.