Walkman kan ikke spille overført innhold.

Prøv følgende.

[Cannot play; file format is not supported.] vises på skjermen.

Walkman spiller bare av innhold i kompatible formater (bithastighet osv.).

For detaljer om formater som støttes, se delen Spesifikasjoner i [Hjelpeveiledning] eller webområdet for modell.

Forsikre deg om at Walkman støtter formatet på innholdet du prøver å spille av.

Når du ikke finner det overførte innholdet på Walkman.

  • Innholdet kan overføres til mapper eller plasseringer som Walkman ikke får tilgang til. Dette kan skje når du drar og slipper innholdet ved hjelp av Windows Utforsker eller Mac Finder. Overfør innholdet til den aktuelle mappen eller plasseringen.
  • Når du overfører lydinnhold i MP4-format, dra-og-slipp innholdet i [MUSIC]-mappen på Walkman.
  • Hvis du har utført en av følgende handlinger på en datamaskin, blir kanskje ikke innholdet gjenkjent på Walkman. I dette tilfellet, endre filnavn eller filplassering tilbake til det opprinnelige navnet eller plasseringen.

    • Du har endret filnavnet på innhold på Walkman.
    • Du har endret plasseringen av innholdet på Walkman.
  • Hvis du har formatert minnet på Walkman i Windows Utforsker eller Mac Finder, formaterer du minnet ved å bruke menyen på Walkman.

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.

Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.