Обем на операцията в съответствие с eвропейски и корейски директиви

  • За европейски клиенти
  • За корейски клиенти (модели, доставяни със слушалки)
Алармата (звуковият сигнал) и предупреждението [Check the volume level.] са предназначени за предпазване на слуха Ви. Те се появяват, когато първоначално увеличите силата на звука до вредно ниво. Можете да отмените алармата и предупреждението като докоснете [OK] върху предупредителния диалог.

Забележка

  • Можете да увеличите силата на звука, след като отмените алармата и предупреждението.
  • След първоначалното предупреждение, алармата и предупреждението, че силата на звука е зададена на ниво, което е вредно за слуха Ви, се повтарят на всеки общо 20 часа. Когато това се случи, силата на звука ще се намали автоматично.
  • Ако изключите плейъра, след като сте избрали висок звук, който може да навреди на слуха Ви, нивото на звука автоматично ще бъде по-ниско, когато включите плейъра следващия път.
  • Алармата не включва, когато има активна Bluetooth връзка.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.