Прегледайте ръководство, за да се насладите на звук с високо качество

Можете да видите информация за това как да се наслаждите на съдържание с високо качество на звука.

  1. На началния екран натиснете [Guide to quality sound].

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.