Показване на текстове на песни

Прехвърляне на песни с информация за текст към плейъра. След това задайте “Music player” за показване на текстове на песни.

  1. Върху екрана за възпроизвеждане в “Music player”, докоснете елементите от менюто в следния ред.
    (Options) - [Display lyrics].

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.