Закупуване на аудио съдържание с високо качество с помощта на плейъра

Аудио с високо качество означава аудио съдържание във формат с по-високо качество на звука от стандарта CD. За да закупите аудио съдържание с високо качество, свържете плейъра с интернет и осъществете достъп до онлайн услуга за музика, която предоставя аудио съдържание с високо качество.

Услугите се различават по страна или регион. Проверете сервизното ръководство за доставчика на услугата, който използвате. Всеки доставчик има различни процедури за изтегляне, съвместими файлови формати и методи за плащане.

Имайте предвид, че доставчикът може да избере да прекрати услугата без предизвестие.

Съвет

  • Аудио съдържанието с високо качество е означено с икона (Икона за HR) върху “Music player”.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.