Бележки за примерните данни

В плейъра е прдварително инсталирана примерна музика за пробно слушане.

Когато форматирането приключи, плейърът ще възстанови предварително инсталираното съдържание.

В някои държави/региони не са инсталирани примерни данни.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.