Конфигуриране на функцията Bluetooth

Можете да изберете комбинацията от кодеци и предпочитания за Bluetooth предаването.

  1. Плъзнете нагоре началния екран на плейъра.
  2. Докоснете елементите от менюто в следния ред.
    [Settings] - [Connected devices] - [Connection preferences] - [Bluetooth].
  3. Докоснете [Wireless playback quality] и след това изберете желания елемент.

Забележка

  • Настройката за [Wireless playback quality] ще влезе в сила следващият път когато плейъра установи Bluetooth връзка.
  • Настройката [Wireless playback quality] може да не е ефективна в зависимост от настройките на Bluetooth устройството.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.