Възпроизвеждане на музика

За да възпроизвеждате песни, първо изберете категория.

Трябва предварително да подготвите музикално съдържание. Можете да закупите музикално съдържание от онлайн услуги за музика. Също така можете да прехвърляте музикално съдържание от компютър на плейъра.

На компютър с Windows

 • Използвайте Music Center for PC , за да прехвърляте съдържание към плейъра.
 • Плъзнете и пуснете съдържание от Windows Explorer.

На компютър с Mac

 • Използвайте софтуер, като например Android File Transferза прехвърляне на съдържание на плейъра.

 1. На началния екран натиснете [Music player], за да изведете екрана на библиотеката.
 2. Докоснете желаната категория (1).

  Можете да прелистите екрана наляво или надясно, за да прелистите страници. Броят на точките представлява броят на наличните страници (2).

 3. Изберете подкатегории, докато се появи списък на песени и след това изберете желаната песен.
  Ще започне възпроизвеждане.

Възпроизвеждане на работните бутони на плейъра

 • (възпроизвеждане/пауза)
  Натиснете бутона, за да стартирате или поставите възпроизвеждането на пауза.

 • (предишна песен)
  Натиснете бутона, за да преминете към началото на текущата песен или предишната песен.
  Задръжте натиснат бутона за бързо превъртане назад на песен, докато се възпроизвежда.

 • (следваща песен)
  Натиснете бутона, за да преминете към началото на следващата песен.
  Задръжте натиснат бутона, за да превъртате бързо напред песен, докато се възпроизвежда.

Забележка

 • Съдържание, съхранено на плейъра, може да не се появи в библиотеката на “Music player”. В такъв случай се уверете, че музикалният файл е в папка [Music] или в папка [Download] в паметта на плейъра или в папка [Music] на microSD картата. Също така натиснете (Update database).

  Песните ще бъдат регистрирани в базата данни за “Music player”. След това песните ще се появят в библиотеката.

 • Ако плейърът не възпроизвежда песни в желания ред, опитайте следното.

  • Използвайте функцията Favorites/Bookmarks на “Music player”.
  • Създайте списъци за възпроизвеждане с Music Center for PC и ги прехвърлете.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.