Максимален брой на песни за записване

NW-ZX505 (16 GB)

MP3 (128 kbps)
Прибл. 1 700 песни
AAC (256 kbps)
Прибл. 800 песни
FLAC (44,1 kHz/16 бита)
Прибл. 150 песни
FLAC (96 kHz/24 бита)
Прибл. 40 песни
FLAC (192 kHz/24 бита)
Прибл. 20 песни
DSD (2,8224 MHz/1 бит)
Прибл. 30 песни

NW-ZX507 (64 GB)

MP3 (128 kbps)
Прибл. 13 000 песни
AAC (256 kbps)
Прибл. 6 600 песни
FLAC (44,1 kHz/16 бита)
Прибл. 1 200 песни
FLAC (96 kHz/24 бита)
Прибл. 360 песни
FLAC (192 kHz/24 бита)
Прибл. 180 песни
DSD (2,8224 MHz/1 бит)
Прибл. 300 песни

Забележка

  • Приблизителните числа са на основа на 4-минутна песен.
  • Този продукт е потвърдено, че работи нормално с до общо 20 000 песни, съхранявани в главната памет и microSD картата.
  • Моделите за продажба варират според страната или региона.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.