Бележки за microSD карти

 • Използване на microSD карта, която е била форматирана в плейъра. Sony не гарантира работата на други microSD карти.

 • Sony не гарантира всички операции за microSD карти, които се използват на няколко устройства.

 • Форматирането на microSD картата ще изтрие всички данни, съхранени върху microSD картата. Запишете си предварително архивно копие.

 • Не оставяйте microSD карта на място достъпно за малки деца. Малки деца могат случайно да погълнат microSD картата.

 • Демонтирайте microSD картата от плейъра преди да извадите microSD картата.В противен случай плейърът може да не работи както трябва.

 • Sony не гарантира работата на всички видове съвместими microSD карти с плейъра.

 • В следните ситуации могат да бъдат повредени данни.

  • Когато microSD карта се изважда по време на четене или записване.
  • Когато плейърът е изключен по време на четене или записване.
  • Когато microSD карта се използва на място, където има статично електричество или електрически смущения.
 • Sony не носи отговорност за загуба или повреда на съхранявани данни. Sony препоръчва да си записвате редовно резервни копия на важни данни.

 • Спазвайте следните предупреждения, когато работите с microSD карти.

  • Не натискайте силно microSD карта.
  • Не огъвайте microSD карта.
  • Не изпускайте microSD карта.
  • Не разглобявайте microSD карта.
  • Не променяйте microSD карта.
  • Не поставяйте microSD карта в контакт с вода.
  • Не оставяйте microSD карта в нагорещено купе на кола
  • Не оставяйте microSD карта на пряка слънчева светлина.
  • Не оставяйте microSD карта, в близост до отоплителен уред.
  • Не оставяйте microSD карта на влажно място.
  • Не оставяйте microSD карта на място, където има разяждащи вещества.
  • Не прикрепяйте етикети.
 • Спазвайте следните предупреждения относно поставката за microSD карта и microSD слота за картата.

  • Поставете поставката за microSD картата направо в правилната посока.
  • Не пъхайте какъвто и да e предмет, различен от поставката на microSD картата в слота за microSD карта.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.