Настройване на профил в Google

Настройте профил в Google, за да използвате услугите, предоставяни от Google. Можете да регистрирате няколко акаунта на плейъра. Можете също така да регистрирате съществуващ профил в Google, като например акаунта, който използвате на компютъра си.

Можете да създадете нов профил в Google безплатно. Наличието на профил в Google Ви позволява да се наслаждавате на услуги, както следва.

 • Инсталиране на приложения от Google Play магазин.
 • Използване на приложения, като например имейл и календар.
 1. Включете Wi-Fi функцията за свързване на плейъра с интернет.
 2. Плъзнете нагоре началния екран.
 3. Докоснете [Settings].
 4. Отворете менюто на акаунта и добавете акаунт.
  Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройката.

Забележка

 • Уверете се, че плейърът е свързан с интернет чрез Wi-Fi мрежа, когато извършвате следното.
  • Настройване на профил в Google.
  • Влизане в профил в Google.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.