Използване на функцията High-Res streaming

Можете да се наслаждавате на поточно предаване на музика от онлайн услуги за музика с високо качество на звука.

 1. Плъзнете нагоре по началния екран.
 2. Докоснете елементите от менюто в следния ред.
  [Settings] - [Sound] - [High-Res streaming].
 3. Натиснете превключвателя, за да включите функцията [High-Res streaming] .
  Поточното предаване на музика чрез приложения, различни от “Music player” , се възпроизвежда със следното качество.
  • [Use High-Res streaming] е включена:
   Възпроизвеждане с преобразуване на висока честота при 192 kHz/32 бита
  • [Use High-Res streaming] е изключена:
   Възпроизвеждане с преобразуване на ниска честота при 48 kHz/16 бита

Забележка

 • Функцията [High-Res streaming] не поддържа всички приложения за онлайн услуги за музика.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.