Music player

“Music player”е предварително инсталирано приложение за музика на плейъра.
Свържете плейъра към Wi-Fi мрежа и закупете музикално съдържание от онлайн услуги за музика. Наслаждавайте се, като слушате закупеното съдържание, както на музикалното съдържание, прехвърлено от компютъра Ви на плейъра. Можете също така да регулирате звука според Вашите предпочитания.


За да стартират “Music player”

На началния екран натиснете [Music player].

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.