Форматиране на плейъра

Тази операция възстановява плейъра към фабричните настройки. Следните данни ще бъдат изтрити.

 • Съдържание, като например музика и снимки във вътрешната памет на плейъра
 • Информация за профила в Google за плейъра
 • Изтеглени приложения

Запишете си предварително архивно копие. Внимавайте да не изтриете важни данни.

 1. Плъзнете нагоре началния екран.
 2. Докоснете елементите от менюто в следния ред.
  [Settings] - [System] - [Advanced] - [Reset options].
 3. Докоснете [Erase all data (factory reset)].
 4. Плъзнете екрана нагоре. Докоснете [Reset device] в долната част на екрана.

  Въведете ПИН кода, паролата или схемата, ако е необходимо.

 5. Докоснете [Erase everything].

  Когато форматирането приключи, плейърът ще се рестартира автоматично.

Съвет

 • Когато форматирането приключи, плейърът ще възстанови предварително инсталираното съдържание.

 • Когато създавате резервно копие на музикален файл “Music player”, можете да проверите местоположението на файла. Потвърдете [File location] под [Detailed song information]. За да възпроизведете информацията, докоснете елементите от менюто в следния ред.
  • От екрана за възпроизвеждане в “Music player”:
   (Options) - [Detailed song information].
  • От екрана с библиотека, екрана за реда на изчакване за възпроизвеждане или екрана с Favorites/Bookmarks в “Music player”:
   (Context menu) - [Detailed song information].

Забележка

 • Sony не гарантира правилно представяне, ако преформатирате паметта на плейъра с използване на компютър.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.