Изключване на захранването

  1. Задръжте натиснат (захранване) бутона (1) за 2 секунди, докато екранът е включен.

  2. Докоснете [Power off].

Съвет

  • За да запазите заряда на батерията, задайте [Auto power off]. Плейърът ще се изключи автоматично, ако не работите с него за определен период от време, след като сте спрели възпроизвеждането. Плъзнете нагоре по началния екран. Докоснете елементите от менюто в следния ред.
    [Settings] - [Battery] - [Auto power off].

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.