Включване на захранването

  1. Задръжте натиснат (захранване) бутона (1) за 5 секунди, докато плейърът се включи.

    Когато включите плейъра за първи път, ще се появи екран за първоначалната настройка. Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройката.

Съвет

  • Екранът ще се изключи автоматично, ако не използвате плейъра за определен период от време. За да включите екрана, натиснете (захранване) бутона (1).
  • За да запазите заряда на батерията, задайте [Auto power off]. Плейърът ще се изключи автоматично, ако не работите с него за определен период от време, след като сте спрели възпроизвеждането. Плъзнете нагоре по началния екран. Докоснете елементите от менюто в следния ред.
    [Settings] - [Battery] - [Auto power off].

Забележка

  • Плейърът може да не се включи, ако нивото на заряд на батерията е ниско. Заредете плейъра за около 30 минути.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.