Меню "Настройки" в “Music player”

Можете да регулирате следните настройки от менюто "Настройки" в “Music player”.

За да отворите менюто с настройки, натиснете елементите на менюто в следния ред.
(Options) - [Settings].

Playback

 • Shuffle

 • Repeat
  • Repeat off
  • Repeat all
  • Repeat 1 song
 • Playback range
  • All range
  • Selected range
 • Play on cassette tape screen

 • Artist list display
  • Album artist
  • Artist

DSD

 • USB output for DSD
  • Auto
  • DoP
 • Filtering during DSD playback
  • Slow roll-off
  • Sharp roll-off
 • Gain during DSD playback
  • 0 dB
  • -3 dB

Database

 • Rebuild database

 • Update database

Other

 • Reset settings

 • Reset Sound adjustment settings

 • About Music player

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.