Инсталиране на Music Center for PC (Windows)

Music Center for PC е препоръчително приложение за Windowsкомпютри. Преди да прехвърлите музикално съдържание от Windows компютър на плейъра, инсталирайте Music Center for PC на Windowsкомпютъра.
Уверете се, че версията на софтуера Music Center for PC е 2.2или по-нова. В по-ранни версии Music Center for PCняма да разпознае плейъра.

Можете да използвате Music Center for PC , за да извършвате следните операции.

  • Импортиране на музикално съдържание от компактдискове на компютър.
  • Организиране и управление на съдържанието.
    Например можете да създавате списъци за възпроизвеждане.
  • Прехвърляне на съдържание на компютър към плейъра.

Потвърдете системните изисквания, преди да инсталирате Music Center for PC.

  1. Достъп до уеб сайта за изтегляне на Music Center for PC .
  2. Инсталирайте Music Center for PC.

    За подробности относно инсталирането, вижте [Download]-[Installation procedure] на сайта за поддръжка на Music Center for PC . (https://www.sony.net/smc4pc/)

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.