Системни изисквания

Поддържани ОС

  • Windows® 10
  • Windows® 8.1
  • Windows® 7

Забележка

  • Необходим е допълнителен софтуер за работа с Mac.
  • За да използвате някои от функциите на този продукт, е необходима Wi-Fi среда.
  • Трябва да имате връзка с интернет, за да изтегляте компютърни приложения.
  • Не гарантираме работа с всички компютри.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.