Проверка на информацията на плейъра

Можете да проверите информацията за името на модела и системния софтуер.

  1. Плъзнете нагоре началния екран.
  2. Докоснете елементите от менюто в следния ред.
    [Settings] - [System] - [About device].

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.