Получаване на информация за текстове на песни

За да покажете информация с текст на “Music player”, трябва да прехвърлите файла с текста (файл LRC) заедно с файла на песента на плейъра.

Можете да получите информация за текста по следните начини.

  • Получавате информация за текста от интернет и след това създавате текстов файл (LRC файл).
  • Сами въвеждате текст на песен в текстов файл (LRC файл).

За повече подробности относно LRC файловете, вижте съответната тема под [Сродна тема].

Забележка

  • Информацията за текст на песен е ограничена само за лично ползване. Употребата ѝ за други цели изисква разрешение от носителите на авторските права.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.