Показване на екрана на All Apps (Всички приложения)

Екранът "Всички приложения" показва всички приложения, инсталирани на плейъра. Намерете желаното приложение и го стартирайте.

  1. Плъзнете нагоре началния екран.

    Ще се покаже екранът "всички приложения".
    Превъртете нагоре или надолу на екрана, за да намерите желаното приложение. Натиснете иконата на приложението, за да стартирате приложението.

Съвет

  • Можете да потърсите желаното приложение. Въведете името на приложението в полето за въвеждане в горната част на екрана "Всички приложения".

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.