Основни бутони за работа на “Music player”екраните

Има основни бутони за работа в горната част на всеки екран. Наличните бутони може да се различават в зависимост от екрана.

 • (Options)

  Натиснете бутона, за да се покаже менюто за опция.

  Показаните елементи може да се различават в зависимост от екрана. Изберете [Settings], за да регулирате основната настройка за “Music player”.

 • (Library top)

  Докоснете бутона, за да се покаже екрана на библиотеката.

 • (Playback screen)

  Докоснете бутона, за да се покаже екрана за възпроизвеждане.

  Този бутон се появява само в менюто "Настройки" за “Music player”.

 • (Update database)

  Натиснете бутона, за да актуализирате базата данни на “Music player”.

  Този бутон се появява само на екрана на библиотеката.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.