Задаване на заключването на екрана

Ако активирате функцията за заключване на екрана, екранът ще се заключи автоматично, когато екранът се изключи. Това може да Ви помогне да защитите плейъра в случай на загуба. Можете да изберете измежду няколко метода за отключване на екрана.

  1. Плъзнете нагоре началния екран.
  2. Докоснете елементите от менюто в следния ред.
    [Settings] - [Security & location] - [Screen lock].
  3. Натиснете желания метод, за да отключите екрана.
    В зависимост от метода може да се появи екран за настройки. Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройката.

Забележка

  • Внимавайте да не забравите кода си за отключване. Информацията принадлежи само на клиента, а не на Sony. Ако сте забравили как да отключите екрана, свържете се с най-близкия Sony търговец или Sony Service Center. Плейърът ще бъде форматиран с такса за изтриване на информацията за заключване на екрана. Sony не носи отговорност за загуба или повреда на съхранявани данни.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.