Импортиране на плейлисти от Windows компютър, възпроизвеждане или изтриване на списъци в “Music player”

Можете да импортирате списъците за възпроизвеждане, съхранявани на Windows компютър към “Music player”.

Тази тема включва инструкции за следните операции.

 • Импортиране на списъците за възпроизвеждане, съхранявани на Windows компютър към “Music player”
 • Слушане на плейлисти на “Music player”.
 • Изтриване на плейлисти от “Music player”.

Импортиране на списъците за възпроизвеждане, съхранявани на Windows компютър към “Music player”

Можете да прехвърляте файлове за възпроизвеждане в следните дестинации за съхранение.

 • Вътрешна памет на плейъра.
 • microSD картата е поставена в плейъра.

“Music player”може да разпознава файловия формат m3u като списък за възпроизвеждане.


Следват инструкциите за използване на Music Center for PC (версия 2.2 или по-нова). Това приложение се препоръчва за управление на файлове на плейъра.

 1. Изберете свързаното устройство от [Transfer and Manage] в страничната лента на Music Center for PCекран.

  Прехвърлящия екран за плейъра ще се появи от дясната страна.

  Списък на музикално съдържание в Music Center for PCще се появи в лявата страна.

 2. Изберете местоназначение от прехвърлящия екран.

  За да прехвърляте музикално съдържание към microSD картата в плейъра:
  Изберете microSD карта от менюто за избор на устройството на екрана за прехвърляне.

 3. Изберете плейлисти от лявата страна.
  След това щракнете върху Бутон с дясно сочеща стрелказа да прехвърлите.

Забележка

 • Не можете да добавяте изображения на обложки за списъци за възпроизвеждане.
 • Не можете да импортирате един списък за възпроизвеждане както на паметта на плейъра, така и на microSD картата.

Слушане на плейлисти на “Music player”

 1. На екрана за библиотеката в “Music player” докоснете [Playlists].

 2. Натиснете желания списък за възпроизвеждане и желаната песен.

Изтриване на плейлисти от “Music player”

 1. На екрана за библиотеката в “Music player” докоснете [Playlists].
  Списъците за възпроизвеждане ще се появят.

 2. Натиснете (Context menu) от дясната страна на желания списък за възпроизвеждане, за да изведете контекстното меню.

 3. Докоснете елементите от менюто в следния ред.

  [Delete] - [OK].

Забележка

 • Не можете да редактирате списъците за възпроизвеждане с “Music player”.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.