Методи за възпроизвеждане

Тази тема включва инструкции за следните операции.

 • Избор на режим на възпроизвеждане.
 • Задаване на обхвата за възпроизвеждане.
 • Връзката между режима на възпроизвеждане и обхвата за възпроизвеждане

Избор на режим на възпроизвеждане

 1. На екрана за възпроизвеждане в “Music player”натиснете областта (1 или), 2за да изберете режим на възпроизвеждане.

  • (Shuffle)
  • (Repeat 1 song)
  • (Repeat all)

  Когато (Shuffle) и (Repeat all) са осветени, “Music player” ще възпроизведе произволно всички песни в избрания обхват.

  За да се върнете към режима за нормално възпроизвеждане, докоснете иконите така, че и двете, (Shuffle) и (Repeat all) да потъмнеят.

Съвет

 • Можете също да зададете режим на възпроизвеждане, от менюто Оption. Докоснете елементите от менюто в следния ред.
  (Options) - [Settings].
  След това, изберете желания режим на възпроизвеждане от [Shuffle] или [Repeat].

Задаване на обхвата за възпроизвеждане

 1. Докоснете елементите от менюто в следния ред.
  (Options) - [Settings] - [Playback range].

 2. Натиснете желания обхват на възпроизвеждане.

Връзката между режима на възпроизвеждане и обхвата за възпроизвеждане

Когато зададете [Playback range] на [All range]

 • (Shuffle)
  Всички песни ще се възпроизвеждат в произволен ред.
  За да разбъркате всички песни в “Music player”, изберете [All songs] на екрана за библиотеката.
  Ако изберете песен от [Album] на екрана за библиотека, “Music player” ще разбърква всички песни в избрания албум. Когато “Music player” завърши възпроизвеждането на всички песни от албума, възпроизвеждането ще продължи към следващия албум. След това, “Music player” ще разбърка всички песни в албума.

 • Repeat off
  Всички песни се възпроизвеждат в последователен ред.

 • (Repeat all)
  Всички песни ще се възпроизвеждат многократно.
  За да разбъркате всички песни в “Music player”, изберете [All songs] на екрана за библиотеката.

 • (Repeat 1 song)
  Текущата песен се възпроизвежда многократно.

Когато зададете [Playback range] на [Selected range]

 • (Shuffle)
  Песни в избрания диапазон се възпроизвеждат в разбъркан ред. (*1)

 • Repeat off
  Песни в избрания диапазон се възпроизвеждат в последователен ред. (*1)

 • (Repeat all)
  Песните в избрания диапазон ще се възпроизвеждат многократно. (*1)

 • (Repeat 1 song)
  Текущата песен се възпроизвежда многократно.

*1„Избран диапазон“ означава например един албум или един изпълнител.

Забележка

 • Когато изберете песен от Bookmarks “Music player” възпроизвежда само песните в избраните Bookmarks.
  Песни в други Bookmarks няма да бъдат възпроизвеждани дори когато [Playback range] е зададен на [All range].
 • Когато изберете песен от списък за възпроизвеждане, “Music player” ще възпроизвежда само песните в избрания списък за възпроизвеждане. Песни в други списъци за възпроизвеждане няма да бъдат възпроизвеждани, дори когато [Playback range] е зададен на [All range].

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.