Бележки за прехвърляне на съдържание от компютър

Плъзгайте и пускайте музикални файлове в правилната папка, както е показано на следната илюстрация.

Плейърът може да възпроизвежда музикални файлове, съхранени от първо до осмо ниво на всяка папка.

Илюстрация на структурата на папките в папката [Music]

Съвет

  • Можете да прехвърляте видеосъдържание в папката [Music]. “Music player”Можете да възпроизвеждате аудиото от видеосъдържание.

Забележка

  • “Music player”не може да разпознава папки, съхранявани в осмото ниво на дадена папка.
  • Не преименувайте следните папки по подразбиране. В противен случай “Music player”няма да разпознава папките.
    • Music

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.