Прехвърляне на съдържание от компютър Windows посредством Music Center for PC

Можете да прехвърляте музикално съдържание, което се съхранява на компютър с Windows към плейъра, посредством Music Center for PC.

Забележка

 • Уверете се, че версията на софтуера Music Center for PC е 2.2или по-нова. В по-ранни версии Music Center for PCняма да разпознае плейъра.
 • Ако свържете плейъра към компютър, захранван от батерия, батерията на компютъра ще се изразходи. Когато свържете плейъра към компютър за дълъг период от време, свържете компютъра към електрическата мрежа.
 1. Използвайте компютър, на който е била инсталирана Music Center for PC .
 2. Стартирайте Music Center for PC.
 3. Свържете плейъра към компютъра посредством USB.

 4. Потвърдете [Use USB for] менюто на плейъра. Изберете [File Transfer] и докоснете [OK].

  Ако в [Use USB for] менюто не се появи, можете да влезете в менюто от настройките на приложението.

  Плъзнете нагоре началния екран.

  Докоснете елементите от менюто в следния ред.

  [Settings] - [Connected devices] - [USB].

 5. Изберете свързаното устройство от [Transfer and Manage] в страничната лента на Music Center for PCекран.

  Прехвърлящия екран за плейъра ще се появи от дясната страна.

  Списък на музикално съдържание в Music Center for PCще се появи в лявата страна.

 6. Изберете местоназначение от прехвърлящия екран.

  За да прехвърляте музикално съдържание към microSD картата в плейъра:
  Изберете microSD карта от менюто за избор на устройството на екрана за прехвърляне.

 7. Изберете албуми или песни от лявата страна.
 8. Кликнете върху Бутон с дясно сочеща стрелка , за да прехвърлите.

За подробности относно процедурата, вижте [How to use] в сайта за поддръжка на Music Center for PC . (https://www.sony.net/smc4pc/)

Съвет

 • Форматът ATRAC не се поддържа на плейъра. ATRAC файлове ще бъдат конвертирани във формат AAC за прехвърляне на плейъра. Ако искате да конвертирате ATRAC файлове в друг файлов формат, използвайте [Batch convert ATRAC] в Music Center for PC.
 • [Batch convert ATRAC] Ви позволява едновременно да конвертирате всички ATRAC файлове в библиотеката на Music Center for PCв друг файлов формат.

Забележка

 • Не изключвайте USB Type-C кабела, по време на прехвърляне на данни (USB Type-C кабел: доставени). В противен случай е възможно данните да бъдат повредени.
 • Импортираното музикално съдържание е ограничено само за лично ползване. Употребата на музикалното съдържание за други цели изисква разрешение от носителите на авторските права.
 • Зареждането от USB хъб се гарантира само когато използвате USB хъб с автономно захранване, който има оторизирано лого.
 • Докато плейърът е свързан към компютър, спазвайте следните предупреждения. В противен случай плейърът може да не работи както трябва.
  • Не включвайте компютъра.
  • Не рестартирайте компютъра.
  • Не изваждайте компютъра от режим на заспиване.
  • Не изключвайте компютъра.
 • Докато прехвърляне или импортиране музикално съдържание на Music Center for PC, се уверете, че компютърът не влиза в режим на заспиване или в режим на готовност.

  Данните могат да бъдат загубени или Music Center for PC може да не се рестартира нормално.

Учебно видео

Има видео с инструкции за следните операции.

 • Прехвърляне на музикално съдържание.

Посетете следния линк.

https://rd1.sony.net/help/dmp/mov0003/h_zz/

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.