Живот на батерията

Музика

За модели, предлагани в Европа


Стерео мини жак

MP3 (128 kbps)
Приблизително 19 часа
AAC (256 kbps)
Приблизително 19 часа
WAV (44,1 kHz/16 бита)
Приблизително 19 часа
FLAC (44,1 kHz/16 бита)
Приблизително 19 часа
FLAC (96 kHz/24 бита)
Приблизително 17 часа
FLAC (192 kHz/24 бита)
Приблизително 15 часа
DSD (2,8224 MHz/1 бит)
Приблизително 9 часа
DSD (5,6448 MHz/1 бит)
Приблизително 7 часа
DSD (11,2896 MHz/1 бит)
Приблизително 5,5 часа

Балансиран стандартен жак

MP3 (128 kbps)
Приблизително 18 часа
AAC (256 kbps)
Приблизително 18 часа
WAV (44,1 kHz/16 бита)
Приблизително 18 часа
FLAC (44,1 kHz/16 бита)
Приблизително 17 часа
FLAC (96 kHz/24 бита)
Приблизително 16 часа
FLAC (192 kHz/24 бита)
Приблизително 14 часа
DSD (2,8224 MHz/1 бит)
Приблизително 8 часа
DSD (5,6448 MHz/1 бит)
Приблизително 6,5 часа
DSD (11,2896 MHz/1 бит)
Приблизително 3 часа


За други модели


Стерео мини жак

MP3 (128 kbps)
Приблизително 20 часа
AAC (256 kbps)
Приблизително 20 часа
WAV (44,1 kHz/16 бита)
Приблизително 20 часа
FLAC (44,1 kHz/16 бита)
Приблизително 20 часа
FLAC (96 kHz/24 бита)
Приблизително 18 часа
FLAC (192 kHz/24 бита)
Приблизително 16 часа
DSD (2,8224 MHz/1 бит)
Приблизително 10 часа
DSD (5,6448 MHz/1 бит)
Приблизително 8 часа
DSD (11,2896 MHz/1 бит)
Приблизително 6,5 часа

Балансиран стандартен жак

MP3 (128 kbps)
Приблизително 19 часа
AAC (256 kbps)
Приблизително 19 часа
WAV (44,1 kHz/16 бита)
Приблизително 19 часа
FLAC (44,1 kHz/16 бита)
Приблизително 18 часа
FLAC (96 kHz/24 бита)
Приблизително 17 часа
FLAC (192 kHz/24 бита)
Приблизително 15 часа
DSD (2,8224 MHz/1 бит)
Приблизително 9 часа
DSD (5,6448 MHz/1 бит)
Приблизително 7,5 часа
DSD (11,2896 MHz/1 бит)
Приблизително 4 часа

Bluetooth

MP3 (128 kbps)/SBC-Connection pref.
Приблизително 11 часа
FLAC (96 kHz/24 бит)/LDAC-Connection pref.
Приблизително 8,5 часа


Bluetooth връзката ще скъси живота на батерията до 60% в зависимост от следните условия.

 • Формат на съдържанието.
 • Настройки на свързаното устройство.

Забележка

 • Стойностите, показани в тази тема, показват приблизителния живот на батерията, когато се възпроизвежда съдържание при всички от следните условия.
  • Плейърът се възпроизвежда без прекъсване с настройките по подразбиране.
  • Приложението за възпроизвеждане е оригинално приложение на Sony за музикален плейър.
 • Дори ако плейърът е изключен за продължителен период от време, все пак се изразходва малка част от заряда на батерията.
 • Животът на батерията може да варира в зависимост от настройката за сила на звука, условията на използване и температурата на околната среда.
 • Батерията се изразходва значително по-бързо, когато екранът е включен.
 • Животът на батерията може да се скъси с около 60%, когато някои от настройките за качество на звука са активни.
 • Приложение за музика, различно от оригиналното приложение на Sony за музикален плейър, може да изтощава батерията по-бързо от горепосочените стойности.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.