Подготовка на музикално съдържание

Преди да се насладите на музикалното съдържание с плейъра, трябва да подготвите музикалното съдържание.

Тази тема включва инструкции за следните операции.

 • Закупуване на музикално съдържание от онлайн услуги за музика с помощта на плейъра.
 • Импортиране на музикално съдържание от аудиодиск към Music Center for PC.
 • Импортиране на музикално съдържание, съхранено на Windows компютъра към Music Center for PC
 • Импортиране на музикално съдържание, съхранено на външно медийно устройство към Windows компютър
 • Закупуване на музкално съдържание от онлайн услуги за музика.

Music Center for PC е препоръчително приложение за Windowsкомпютри. Преди да прехвърлите музикално съдържание от Windows компютър на плейъра, инсталирайте Music Center for PC на Windowsкомпютъра.
Уверете се, че версията на софтуера Music Center for PC е 2.2или по-нова. В по-ранни версии Music Center for PCняма да разпознае плейъра.


За да прехвърлите музикално съдържание, съхранявано на Macкомпютър, трябва да инсталирате допълнителен софтуер.

Пример за допълнителен софтуер е Android File Transfer (Google LLC).

Закупуване на музикално съдържание от онлайн услуги за музика с помощта на плейъра

Ако свържете плейъра към Wi-Fi мрежа, можете да закупувате музикално съдържание от онлайн услуги за музика. За подробности вж [Закупуване на музикално съдържание от онлайн услуги за музика с помощта на плейъра].

Импортиране на музикално съдържание от аудиодиск към Music Center for PC

 1. Използвайте компютър, на който е била инсталирана Music Center for PC .

 2. Стартирайте Music Center for PC.

 3. Щракнете върху [CD] под [Import] в страничната лента.

 4. Поставете аудиодиск в четеца за компактдискове на Вашия компютър.

  Музикалното съдържание на аудиодиска ще се появи на екрана на Music Center for PC .

  Можете да промените настройката на формата за импортиране на компактдискове, ако е необходимо. Щракнете върху Бутон за избор до Бутон за отваряне/затваряне на поставка за диски след това изберете файлов формат от [CD import settings].

  • За по-високо качество на звука: FLAC
  • За нормално качество на звука: AAC (.mp4), MP3 (.mp3)
 5. Добавяне на отметки към музикалното съдържание, което искате да импортирате.

 6. Щракнете върху [Import], за да стартирате импортирането на музикално съдържание.

  За да прекратите импортирането, щракнете върху [Stop].

За подробности относно процедурата, вижте [How to use] в сайта за поддръжка на Music Center for PC . (https://www.sony.net/smc4pc/)

Съвет

 • Можете също да използвате iTunes, вместо Music Center for PC , за да импортирате компактдискове.

Импортиране на музикално съдържание, съхранено на компютъра към Music Center for PC

 1. Използвайте компютър, на който е била инсталирана Music Center for PC .

 2. Стартирайте Music Center for PC.

 3. Щракнете върху (меню) в горния ляв ъгъл на Music Center for PC екрана. След това изберете метода на импортиране от [File] менюто.

 4. Задайте папки или файлове за музикално съдържание, които искате да импортирате.

 5. Започнете да импортирате музикално съдържание.

За подробности относно процедурата, вижте [How to use] в сайта за поддръжка на Music Center for PC . (https://www.sony.net/smc4pc/)

Импортиране на музикално съдържание, съхранено на външно мултимедийно устройство към компютър

Използване на външно мултимедийно устройство, което съдържа музикално съдържание.

Следните инструкции са за Windows Explorer. Ако използвате компютър Mac, използвайте Finder.

 1. Свързване на външно мултимедийно устройство към компютър.

 2. Отворете външното мултимедийно устройство във Windows Explorer.

 3. Отворете папката [Музика] на компютъра във Windows Explorer.

 4. Плъзнете и пуснете папки или файлове от външното мултимедийно устройство към папката [Музика] на компютъра.

Закупуване на музикално съдържание от онлайн музикални услуги.

Можете да закупите музикално съдържание от онлайн услуги за музика.

Проверете сервизното ръководство за доставчика на услугата, който използвате. Всеки доставчик има различни процедури за изтегляне, съвместими файлови формати и методи за плащане. Имайте предвид, че доставчикът може да избере да прекрати услугата без предизвестие.

Забележка

 • Импортираното музикално съдържание е ограничено само за лично ползване. Употребата на музикалното съдържание за други цели изисква разрешение от носителите на авторските права.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.