Форматиране на microSD карта

Можете да форматирате microSD карта в плейъра.

Форматирането на microSD картата ще изтрие всички данни, съхранени на картата. Запишете си предварително архивно копие. Внимавайте да не изтриете важни данни.

 1. Плъзнете нагоре началния екран.
 2. Докоснете елементите от менюто в следния ред.
  [Settings] - [Storage].
 3. Натиснете върху името на microSD картата.
 4. Докоснете (опции) в горния ляв ъгъл на екрана.
  След това докоснете елементите от менюто в следния ред.
  [Storage settings] - [Format].
  Потвърдете внимателно съобщението. Следвайте инструкциите на екрана.

Съвет

 • Когато създавате резервно копие на музикален файл “Music player”, можете да проверите местоположението на файла. Потвърдете [File location] под [Detailed song information]. За да възпроизведете информацията, докоснете елементите от менюто в следния ред.
  • От екрана за възпроизвеждане в “Music player”:
   (Options) - [Detailed song information].
  • От екрана с библиотека, екрана за реда на изчакване за възпроизвеждане или екрана с Favorites/Bookmarks в “Music player”:
   (Context menu) - [Detailed song information].

Забележка

 • Когато използвате microSD карта ма плеъра за първи път, форматирайте microSD картата с плейъра. В противен случай някои функции на плейъра могат да бъдат ограничени.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.