Проверка на съдържанието на опаковката

  • WALKMAN® (1)
  • USB Type-C™ кабел (USB-A към USB-C) (1)
  • Ръководство за експлоатация
  • Инструкции за работа

Забележка

  • Слушалките и microSD карта не се доставят с Walkman.
  • Моделите за продажба варират според страната или региона.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.