Зареждане на батерията

  1. Свържете плейъра с включен компютър посредством USB.

    Светлинният индикатор за зареждане ще светне.

    Когато зареждането завърши, светлинният индикатор за зареждане се изключва.

  2. Изключете плейъра от компютъра.

Съвет

  • За подробности относно това колко време отнема пълното зареждане на батерията, вижте [Спецификации].

Забележка

  • Ако зареждането е недостатъчно, е възможно компютърът да не разпознае плейъра. В такъв случай екранът на плейъра няма да се включи. Зареждайте плейъра достатъчно. Компютърът ще разпознае плейъра след около 30 минути зареждане.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.