Поддържани формати

Музика

MP3 (.mp3)
32 kbps - 320 kbps (Поддържа променлив битрейт (VBR)) / 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
WMA (.wma)
32 kbps до 192 kbps (Поддържа променлив битрейт (VBR)) / 44,1 kHz
FLAC (.flac)
16 бита, 24 бита/8 kHz - 384 kHz
WAV (.wav)
16 бита, 24 бита, 32 бита (Float/Integer) / 8 kHz - 384 kHz
AAC (.mp4, .m4a, .3gp)
16 kbps - 320 kbps/8 kHz - 48kHz
HE-AAC (.mp4, .m4a, .3gp)
32 kbps - 144 kbps/8 kHz - 48kHz
Apple Lossless (.mp4, .m4a)
16 бита, 24 бита/8 kHz - 384 kHz
AIFF (.aif, .aiff, .afc, .aifc)
16 бита, 24 бита, 32 бита / 8 kHz - 384 kHz
DSD (.dsf, .dff)
1 бит / 2,8224 MHz, 5,6448 MHz, 11,2896 MHz
APE (.ape)
8 бита, 16 бита, 24 бита/8 kHz - 192 kHz (бързо, нормално, високо)
MQA (.mqa.flac)
Поддържани

Забележка

  • Честотната дискретизация може да не съответства на всички кодиращи устройства.
  • Файловете със защитени авторски права не могат да бъдат възпроизвеждани.
  • Нестандартни бит скорости или негарантирани бит скорости са включени в зависимост от честотата на дискретизация.
  • Файлове, които са 4 GB (APE е 2 GB) или по-големи, не могат да бъдат възпроизвеждани.
  • Този продукт разпознава аудио източници, надвишаващи качеството на компактдиск (44,1 kHz/16 бита квантуване) и качеството на цифрова аудио лента (DAT - Digital Audio Tape) (48 kHz/16 бита квантуване) като аудио с високо качество. За източници на аудио с високо качество се показва символа “HR” (Висока резолюция).
  • При използване на приложение за музика, различно от “Music player”, аудиото с високо качество е с понижена честота до 48 kHz/16 бита за възпроизвеждане.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.