Бележки за работа с плейъра

Прочетете бележките по-долу и следвайте инструкциите, за да използвате безопасно плейъра.

 • Консултирайте се с лекар, ако се случи нараняване или изгаряне при използването на продукта.

 • Обърнете се към най-близкия търговец на Sony или Sony Service Center, ако плейърът не работи правилно.

 • Спазвайте следните предпазни мерки. В противен случай може да се случи експлозия, пожар, токов удар, изгаряне или нараняване.
  • Не излагайте плейъра на огън.
  • Не позволявайте метални предмети да проникват в плейъра.
  • Не давайте на късо клемите в плейъра посредством метални предмети.
  • Не разглобявайте и не модифицирайте плейъра.
  • Не използвайте плейъра, когато видите светкавица или чуете гръм.
  • Не използвайте плейъра, ако това причинява неприятна реакция върху Вашата кожа.
 • Спазвайте следните предпазни мерки. В противен случай, можете да повредите кутията или да причините неизправност на плейъра.
  • Не поставяйте плейъра на пряка слънчева светлина.
  • Не поставяйте плейъра на места, където температурата е изключително висока.
  • Не оставяйте плейъра на пряка слънчева светлина. Не оставяйте плейъра в кола със затворени всички прозорци, особено през лятото.

  • Не поставяйте плейъра на места, където е изложен на вибрации.
  • Не изпускайте плейъра от височини.
  • Не натискайте силно повърхността и не удряйте плейъра.
  • Не поставяйте плейъра на места, където има магнитно привличане. Например, не поставяйте плейъра близо до магнит, тонколони или телевизор.
  • Не включвайте плейъра веднага, след като го преместите от студена към топла среда.
  • Не използвайте плейъра на влажни места, като например в баня или сауна.
  • Не поставяйте плейъра върху нестабилна повърхност или в наклонено положение.
  • Не сядайте, когато плейърът е поставен в джоба Ви.

  • Не използвайте плейъра на места, където е изложен на прекомерно много прах.
  • Когато съхранявате плейъра в чанта, не натискайте силно чантата. По-конкретно избягвайте да съхранявате плейъра в чанта, като кабелът на слушалките е навит около плейъра.

  • Не поставяйте предмети върху плейъра.
 • Плейърът не е водоустойчив и прахоустойчив. Спазвайте следните предпазни мерки. В противен случай плейърът може да спре да работи поради късо съединение в клемите или корозирал метал.
  • Не изпускайте плейъра във вода.
  • Не използвайте плейъра на влажни места или при мокро време, например при дъжд или сняг.
  • Не поставяйте плейъра върху тялото или дрехите си, когато сте потни.
  • Не докосвайте плейъра с мокри ръце.

 • Спазвайте съобщенията за използване на електронни устройства, когато сте в самолет.

 • Плейърът може да се нагрее в следните ситуации, но това не е повреда. Въпреки това бъдете внимателни, защото съществува риск от нискотемпературни изгаряния.
  • Когато зареждате батерията.
  • Когато плейърът се използва за продължителен период от време.
 • Вътрешната температура на плейъра може да се вдигне по време на зареждане или използване. Не поставяйте плейъра в херметически затворена торба, нито опаковайте плейъра в кърпа, когато го използвате дълго време. Торбичката или кърпата може да задържа топлината и да предизвика повреда.

 • Не натискайте силно повърхността на дисплея. Прекомерно силно натискане, може да предизвика следните проблеми.
  • Изкривени цветовете или яркост.
  • Повреда на дисплея.
  • Нараняване от спукан дисплей.
 • Екранът на плейъра е изработен от стъкло. Стъклото може да се счупи, ако изпуснете плейъра на твърда повърхност, или ако прилагате прекомерна сила върху екрана. Бъдете внимателни, когато държите плейъра. Ако стъклото е спукано или с отчупено парче от него, не използвайте плейъра, нито докосвайте повредената част. В противен случай може да получите нараняване.

 • Когато използвате каишка за ръка, обърнете внимание на следното.
  • Каишката може да се закачи за предмети около Вас. Внимавайте да избегнете риск от удушаване.
  • Внимавайте да не люлеете плейъра, докато го държите за каишката. Можете да ударите някого с плейъра.
 • Съдържанието, което записвате е само за лично ползване. Според закона за авторското право съдържанието не може да се използва без разрешение на носителя на авторското право.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.