Намаляване на изразходването на батерията

Можете да намалите изтощаването на батерията, като използвате плейъра по следния начин.

Животът на батерията зависи от условията на използване. За подробности относно живота на батерията, вижте [Живот на батерията].

 • Изключвайте ръчно захранването, когато не използвате плейъра.

 • Изключвайте приложенията, когато не ги използвате.

 • Задайте [Auto power off]. Плейърът ще се изключи автоматично, ако не работите с него за определен период от време, след като сте спрели възпроизвеждането.
  Плъзнете нагоре по началния екран. Докоснете елементите от менюто в следния ред.
  [Settings] - [Battery] - [Auto power off].

 • Регулирайте яркостта на екрана.

 • Изключете всички настройки на звука.

 • Изключвайте Bluetooth функцията, когато не я използвате.

 • Изключвайте NFC функцията, когато не я използвате.

 • Изключвайте Wi-Fi функцията, когато не я използвате.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.