Предотвратяване на неумишлени операции (HOLD)

Можете да заключите бутоните за работа на плейъра, за да предотвратите случайни операции с бутоните.

 1. Плъзнете HOLD превключвателя (1) нагоре.
  HOLDФункцията е активирана. Иконата за състояние (Икона HOLD) ще се появи в лентата за статуса. Не можете да работите с бутоните по-долу.
  • Бутони за възпроизвеждане
  • бутони +/– (сила на звука)
  Можете да управлявате следните части дори когато сте разрешили HOLDфункцията.
  • (захранване) бутон (2)
  • Сензорен екран

Съвет

 • Плъзнете HOLD превключвателя (1) надолу, за да освободите HOLDфункцията.
 • Когато носите плейъра, натиснете (захранване) бутона (2), за да изключите екрана. Можете да предотвратите неумишлени операции на сензорния екран.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.