Актуализиране на системния софтуер

Актуализирайте системния софтуер на плейъра до последната версия. Това ще Ви позволи да използвате най-новите функции. Запишете си предварително архивно копие. Внимавайте да не изтриете важни данни.

 1. Свържете плейъра към източник на захранване.
 2. Включете Wi-Fi функцията за свързване на плейъра с интернет.
 3. Плъзнете нагоре началния екран.
 4. Докоснете елементите от менюто в следния ред.
  [Settings] - [System] - [Advanced] - [System updates].
  Потвърдете внимателно съобщението. Следвайте инструкциите на екрана.

Съвет

 • Когато създавате резервно копие на музикален файл “Music player”, можете да проверите местоположението на файла. Потвърдете [File location] под [Detailed song information]. За да възпроизведете информацията, докоснете елементите от менюто в следния ред.
  • От екрана за възпроизвеждане в “Music player”:
   (Options) - [Detailed song information].
  • От екрана с библиотека, екрана за реда на изчакване за възпроизвеждане или екрана с Favorites/Bookmarks в “Music player”:
   (Context menu) - [Detailed song information].

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.