Показване на панела Quick Settings

Панелът за бързи настройки Ви позволява бърз достъп до различни функции. Можете да включвате или изключвате функциите или да регулирате настройките.

 1. На началния екран плъзнете надолу в лентата за статуса двукратно. Можете също така да плъзнете надолу в лентата за статуса с два пръста.

  Ще се появи панела за бързи настройки.

  Следват някои от функциите на панела Quick Settings в момента на покупката.

  • Wi-Fi функция
  • Bluetooth функция
  • Сила на звука
 2. Натиснете желаната икона, за да включите или изключите функцията.

  Когато натиснете иконата за сила на звука, се появява диалоговия прозорец за сила на звука.

  В зависимост от функцията ще се отвори екранът за настройки, когато задържите иконата.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.