Регулиране на силата на звука

Регулирайте силата на звука за “Music player”.

 1. Натиснете или задръжте бутоните +/– (сила на звука) (1).

Регулиране на силата на звука с диалогов прозорец за силата на звука

 1. Включване на екрана на плейъра.

 2. Натиснете бутоните +/– (сила на звука) (1), за да изведете панела за сила на звука.

 3. Натиснете върху скалата на силата на звука или цифрите от панела за силата на звука, за да се покаже диалоговият прозорец за силата на звука.

  2 Копче за силата на звука

  3 +/– (сила на звука)

  4 Изход за текущия звук (стерео мини или балансиран стандарт) (*1)

  5 Бутон Options (High gain outputНастройка) (*1)

  6 Текуща настройка за [High gain output] на текущия звуков изход (включен или изключен) (*1)

  *1елементите от менюто може да не са налични в някои страни или региони.

 4. Завъртете копчето (2), за да регулирате силата на звука.

  Силата на звука за текущия звуков изход (4) ще бъде регулирана.

  Можете също така да натиснете или задържите +/– (сила на звука) (3), за да регулирате силата на звука.

Съвет

 • Можете също така да изведете диалоговия прозорец за силата на звука от панела Quick Settings. На началния екран плъзнете надолу в лентата за статуса двукратно. След това натиснете иконата за сила на звука в панела Quick Settings.

 • Силата на звука може да е по-ниска, когато използвате определени слушалки. В такъв случай превключете настройката за възпроизвеждане на High Gain.

  Натиснете (Options) (5), за да изведете панела за възпроизвеждане High gain. След това натиснете превключвателя до типа куплунг за слушалки, който използвате. (Елементът от менюто може да не е наличен в някои страни или региони.)

 • Когато превключвате между куплунга за слушалки (балансиран стандарт) и куплунга за слушалки (стерео Mini), силата на звука може да стане неочаквано силна. За да избегнете силни звуци, плейърът може да намали силата на звука автоматично.

Забележка

 • Нивото на силата на звука може да е прекалено високо или твърде ниско, когато слушате музика с приложение, различно от “Music player”. В такъв случай регулирайте силата на звука според следната процедура.
  Натиснете (Setting) на панела за силата на звука и регулирайте нивото на силата на звука за [Media volume].
  След това регулирайте силата на звука с бутоните +/– (сила на звука) (1) или диалоговия прозорец за силата на звука.

 • Нивото на силата на звука “Music player” може да е прекалено високо или твърде ниско, ако сте регулирали силата на звука, докато сте използвали друго приложение. В такъв случай регулирайте силата на звука с бутоните +/– (сила на звука) (1) или диалоговия прозорец за силата на звука.

 • Не можете да регулирате силата на звука с диалоговия прозорец за силата на звука в следните случаи. Регулирайте силата на звука чрез свързаното устройство.

  • Когато звукът се извежда чрез Bluetooth устройство, което е свързано с плейъра.
  • Когато звукът се възпроизвежда чрез USB устройство, което е свързано с плейъра.

Ограничаване на силата на звука

Функцията AVLS (автоматична система за ограничаване на силата на звука) намалява риска от увреждане на ушите от голяма сила на звука. Използването на AVLS ограничава максималния звук.

Функцията AVLS има следните възможности.

 • Функцията AVLS ограничава силата на звука до определено ниво.
 • Функцията AVLS предотвратява смущения на други лица, причинени от високи тонове на звука при възпроизвеждане.
 • AVLS намалява рисковете, които се появяват, когато не можете да чувате околните звуци.
 • Функцията AVLS Ви позволява да слушате при по-удобна сила на звука.
 1. Плъзнете нагоре началния екран.

 2. Докоснете елементите от менюто в следния ред.
  [Settings] - [Sound].

 3. Натиснете превключвателя [AVLS (volume limit)].

Забележка

 • AVLS (Volume Limit) не е ефективен в следните случаи.

  • Когато звукът се извежда чрез Bluetooth устройство, което е свързано с плейъра.
  • Когато звукът се възпроизвежда чрез USB устройство, което е свързано с плейъра.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.