Преглед на оперативното ръководство за “Music player”

Можете да прегледате ръководството за експлоатация в “Music player”.

  1. На началния екран натиснете [Music player].
  2. На екрана за възпроизвеждане, екрана на библиотеката или екраните за настройка на звука натиснете елементите от менюто в следния ред.
    (Options) - [Operation guide].

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.