Използвайте това ръководство, когато срещате затруднения или когато искате да научите как да използвате вашия плейър.


Цветът на този плейър, продаван в някои държави/региони, може да е различен от показания по-горе.


Това [Помощно ръководство] предлага информация за най-новата версия на системния софтуер на плейъра.
Актуализирайте системния софтуер до най-новата версия, за да се насладите на най-новите функции.


Функции, добавени към Вер. 1.20

[Auto power off] е добавено в менюто, за да се запази заряда на батерията.


Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.