Използвайте това ръководство, когато срещате затруднения или когато искате да научите как да използвате вашия плейър.


Цветът на този плейър, продаван в някои държави/региони, може да е различен от показания по-горе.


Това [Помощно ръководство] предлага информация за най-новата версия на системния софтуер на плейъра.
Актуализирайте системния софтуер до най-новата версия, за да се насладите на най-новите функции.


Функции, добавени към Вер. 1.20

[Auto power off] е добавенa към менюто за пестене на заряда на батерията.


Функции, добавени към Вер. 2.00

Добавена е настройка зa [High-Res streaming] функцията.

Създаването, изтриването и преименуването на отметки в “Music player” са разрешени.

Към екрана за библиотеката в “Music player”е добавена функция за търсене по ключови думи.


Функции, добавени към Вер. 3.00

Настройките за звука сега са активирани, когато има също така активна Bluetooth връзка.

Функция [Search related] беше добавена на екрана за възпроизвеждане в “Music player”.

DSEE Ultimate™ беше разрешено за “Music player”.


Функции, добавени към Вер. 4.00

360 Reality Audio е разрешена. (360 Reality Audio може да не са налични във всички държави и региони.)

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.