Закупуване на музикално съдържание от онлайн услуги за музика с помощта на плейъра

Ако свържете плейъра към Wi-Fi мрежа, можете да закупувате музикално съдържание от онлайн музикални услуги. Трябва предварително да инсталирате онлайн услуга за музика.

Проверете сервизното ръководство за доставчика на услугата, който използвате. Всеки доставчик има различни процедури за изтегляне, съвместими файлови формати и методи за плащане. Имайте предвид, че доставчикът може да избере да прекрати услугата без предизвестие.

  1. Включете Wi-Fi функцията за свързване на плейъра с интернет.
  2. На началния екран натиснете [Play Store].
  3. Потърсете желаното приложение.
  4. Следвайте инструкциите на екрана, за да инсталирате приложението.
  5. Стартирайте приложението.
    Ако е необходимо, следвайте инструкциите на доставчика, за да регистрирате акаунт, изберете метод на плащане и др.
  6. Закупуване на музикално съдържание.
  7. На екрана за библиотеката в “Music player” докоснете (Update database).

Забележка

  • Местоназначението за изтегляния на музика се различава в зависимост от услугата за онлайн музика. Ако музикалното съдържание е в папка, различна от папка [Music] или папка [Download] в паметта на плейъра или от папка [Music] на microSD картата, съдържанието няма да се появи в библиотеката на “Music player” дори когато актуализирате данните. В такъв случай използвайте приложението [Files], за да преместите съдържанието в папка [Music] или в папка [Download] в паметта на плейъра или в папка [Music] на microSD картата.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.