Как да използвате различните екрани на “Music player”

Тази тема обяснява оформлението на различните екрани на “Music player” с екрана за възпроизвеждане (A) в центъра. Прелистете екрана за възпроизвеждане (A), за да превключите към други екрани (нагоре/надолу/наляво/надясно).

Прелистете екрана за възпроизвеждане нагоре, надолу, наляво или надясно, за да превключите към други екрани. Нагоре: библиотека на екрана. Надолу: екран за настройка на звука. Ляво: екран за реда на изчакване за възпроизвеждане. Надясно: екрана Favorites/Bookmarks.

A Екран за възпроизвеждане

Можете да потвърдите разнообразна информация за текущо избраната песен.

B Екран за библиотека

Можете да изберете песни от екрана за библиотеката. Песните са групирани в различни категории (като например [All songs], [Album], [Artist], и т.н.).

C Екран за реда на изчакване за възпроизвеждане

Можете да проверите списъка с песни, които плейърът ще започне да възпроизвежда с текущите настройки.

D Екран Favorites/Bookmarks

Можете да слушате песни, които сте добавили към Favorites или Bookmarks предварително.

От този екран можете да извършвате следните операции.

 • Добавяне на песни към Bookmarks.
 • Премахване на песни от Favorites или Bookmarks.
 • Промяна на реда на песните в Favorites или Bookmarks.

E Екрани за настройка на звука

Можете да използвате различните настройки на звука.

Можете да запазвате настройките на звука като предварително зададени. Могат да се съхраняват до 3 предварителни настройки.

 • Equalizer
 • DSEE HX
 • DC Phase Linearizer
 • Dynamic Normalizer
 • Vinyl Processor

Мини плейър

Мини плейърът се появява в долната част на всеки екран (с изключение на екрана за възпроизвеждане). Натиснете мини плейъра, за да изведете екрана за възпроизвеждане.

 1. Текуща позиция на възпроизвеждане

  Областта показва позицията на възпроизвеждане в рамките на текущата песен.

 2. Обложка/заглавие на песен/име на изпълнител

  Натиснете областта, за да се покаже екранът за възпроизвеждане. Прелистете областта наляво или надясно, за да прескочите до началото на предходната песен или следващата песен.

 3. (Play)/ (Pause) бутон

  Докоснете (Play) бутона, за да започнете възпроизвеждането.
  Натиснете (Pause) бутона по време на възпроизвеждане, за да спрете възпроизвеждането.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.