Připojení k NFC-kompatibilnímu zařízení pomocí jednoho dotyku (NFC)

Dotykem systému s NFC-kompatibilním zařízením, jako je smartphone, se systém automaticky zapne a pak pokračuje v párování a připojení BLUETOOTH.

Kompatibilní smartphony

NFC-kompatibilní smartphony s nainstalovaným systémem Android™ 4.1 a novějším

Poznámka

 • V závislosti na NFC-kompatibilním zařízení BLUETOOTH může být potřeba zapnout funkci NFC předem. Podrobné informace viz návod k použití zařízení BLUETOOTH.

 1. Dotkněte se zařízením BLUETOOTH místa se značkou N na systému, dokud zařízení BLUETOOTH na systém nezareaguje.

  Sestavte připojení podle pokynů zobrazených na zařízení BLUETOOTH.

 2. Spusťte přehrávání zvukového zdroje na zařízení BLUETOOTH.

  Podrobné informace viz návod k použití zařízení BLUETOOTH.

Ukončení připojení BLUETOOTH

Dotkněte se zařízením BLUETOOTH místa se značkou N na systému znovu.

Tip

 • Není-li spárování a připojení BLUETOOTH úspěšné, proveďte tento postup:

  • V případě použití komerčně dostupného pouzdra sejměte toto pouzdro ze zařízení BLUETOOTH.

  • Dotkněte se zařízením BLUETOOTH místa se značkou N na systému znovu.